Liczba odwiedzin strony: 18296 Osób na stronie: 1
 

Adwokaci s.c.

 
 
Adwokaci s.c.
 
Mogilska 11 lok. 16
31-542 Kraków
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2007 Nr 60 poz. 409 - Szczegółowy tryb postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych prak
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.) Na podstawie art. 50b ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 oraz z 2006 r. Nr 117, poz. 790, Nr 191, poz....
Monitor Polski 2004 Nr 17 poz. 290 - Regulamin Rady Polityki Pieniężnej
UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej (M.P. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: § 1.  Ustala się regulamin Rady Polityki Pieniężnej, stanowiący załącznik do uchwały. § 2.  Traci moc uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia...